ADVERTISEMENT

एमपीएससी : इतिहासाची तयारी

प्राचीन इतिहासप्राचीन इतिहासकाळातील उत्खननात सापडलेल्या वस्तू, त्यांची वैशिष्टे, उत्खननकत्रे, इतिहासाच्या अभ्यासाचे स्रोत, इतिहासकारांची मते, साहित्य, सामाजिक पलू यांचा आढावा घ्यावा.प्राचीन...

Independent-india

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महत्वाच्या घटना

पहिला भारतीय प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारी १९५०, साजरा झाला.भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे स्वतंत्र होते. (२६ जानेवारी १९५०...

Don't Miss It

Recommended