MPSC Advertisement

MPSC Advertisement

ADVERTISEMENT
mpsc-rajyaseva-2020

MPSC Rajyaseva Pre 2020 Notification

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Rajyaseva Pre 2020 करिता नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विविध 15 पदांकरिता एकूण 200 जागांसाठीची हि...

महाराष्ट्र गट – क सेवा मुख्य परीक्षा – 2018 (कर सहायक)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच कर सहायक व लिपिक - टंकलेखक संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परीक्षेविषयी सविस्तर...

Don't Miss It

Recommended