एमपीएससी : वनसेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा पेपर दोन विश्लेषण

या लेखापासून महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर दोनच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर दोनमध्ये सामान्य विज्ञान...

Read more

एमपीएससी मंत्र : सहायक कक्ष अधिकारी पदनिहाय पेपरची तयारी

दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनमधील तिन्ही पदांसाठी सामायिक असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखापासून पेपर...

Read more

एमपीएससी : मुख्य परीक्षा पेपर दोन (राज्यव्यवस्था)

भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था या उपघटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. भारताचे संविधान    घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू...

Read more

एमपीएससी : सामान्य अध्ययन घटकाची तयारी

अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा सामान्य अध्ययन घटकामध्ये एकूण ६ उपघटक आहेत. या उपघटकांवरील प्रश्नांचा आढावा आणि त्यांबाबत विश्लेषण मागील लेखात...

Read more

एमपीएससी : महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा

(१) मराठी, इंग्रजी (भाषा विषय) (२) सामान्य अध्ययन आणि (३)अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी या आजच्या या लेखामध्ये आपण २०१७ व २०१८...

Read more

एमपीएससी : महाराष्ट्र वनसेवा पूर्वपरीक्षा सराव प्रश्न

* आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे? १) दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाची संघटना म्हणून स्थापना करण्यात आली. २) भारत...

Read more

एमपीएससी मंत्र : गट क सेवा बुद्धिमत्ता चाचणी

पहिली गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा सन २०१८ मध्ये झाली. पूर्वपरीक्षेतील सामान्य अध्ययनाच्या घटकविषयांचे प्रश्न कमी जास्त होत असले तरी...

Read more

एमपीएससी मंत्र : सामान्य विज्ञान विषयाची तयारी

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सामान्य विज्ञान या घटकाच्या तयारीविषयी चर्चा करणार आहोत. २०११साली पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल झाल्यानंतर...

Read more

एमपीएससी : गट ‘क’ संयुक्त पूर्वपरीक्षा

सामान्य विज्ञान प्रश्न विश्लेषण शालेय जीवनात सामान्य विज्ञान हा बऱ्याच विद्यार्थ्यांसाठी नावडता व त्यामुळे अवघड जाणारा विषय असतो. मात्र स्पर्धा...

Read more