एमपीएससी : कृषिसेवा पूर्वपरीक्षा मराठीची तयारी

महाराष्ट्र कृषिसेवा पूर्वपरीक्षेच्या मागील प्रश्नपत्रिकांमधील मराठी घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण मागील लेखामध्ये करण्यात आले. या विश्लेषणाच्या आधारे मराठी भाषा घटकाची तयारी...

Read more

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्वपरीक्षा मराठी प्रश्न विश्लेषण

Maharashtra Agriculture Service Examination Marathi Question Analysis महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा सन २०१९मध्ये आयोजित करण्यात आली नव्हती. मात्र त्यापूर्वी ही...

Read more

एमपीएससी : महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा – मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत

Maharashtra Agricultural Services Exam - Main Examination and Interview महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेच्या मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीबाबत या लेखामध्ये चर्चा...

Read more

महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा पूर्व परीक्षा

MPSC : Pre-Examination of Maharashtra Agricultural Services महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेतून भरण्यात येणारी पदे, त्यासाठीच्या अर्हता, सर्वसाधारण परीक्षेचे स्वरूप याबाबत...

Read more

आर्थिक विकास : औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे

Economic development: industrial sector, infrastructure and related issues प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक विकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा...

Read more

एमपीएससी : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा

Assistant Motor Vehicle Inspector Pre Examination सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षेतील सामान्य अध्ययन घटकातील नागरिकशास्त्र, सामान्य विज्ञान आणि भूगोल...

Read more