PSI Book List

पोलिस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षा

 1. NCERT बुक्स ११ वी १२ वी (सर्व विषय) विज्ञान साठी ७ वी ते १२ वी
 2. आधुनिक भारत- बिपीन चंद्र
 3. समाजसुधारक- के. सागर
 4. महाराष्ट्राचा भूगोल- ए. बी. सवदी
 5. पंचायतराज- के सागर
 6. भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे
 7. भारतीय अर्थव्यवस्था- रत्नाई प्रकाशन
 8. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- रंजन कोळंबे
 9. सामान्य विज्ञान- चंद्रकांत गोरे
 10. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 11. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 12. चालू घडामोडी- लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक, योजना, लोकराज्य,इंटरनेट
 13. गाईड- एकनाथ पाटील / के. सागर

पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा

पेपर- 1 मराठी-

 1. मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे
 2. अनिवार्य मराठी – के सागर प्रकाशन
 3. य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके

इंग्रजी-

 1. इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी
 2. Wren and Martin English Grammar
 3. अनिवार्य इंग्रजी- के. सागर प्रकाशन

पेपर -2

 1. आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोवर आणि बेल्हेकर
 2. आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार
 3. मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी
 4. भारताचा भूगोल- विठ्ठल घारापुरे
 5. भारतीय राज्यपद्धत्ती- वि.मा. बाचल
 6. महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण- बी. बी. पाटील
 7. पंचायतराज- के सागर
 8. आपले संविधान- सुभाष कश्यप
 9. आपली संसद- सुभाष कश्यप
 10. मावाधिकार- NBT प्रकाश
 11. मानवाधिकार आणि मनुष्यबळ- रंजन कोळंबे
 12. अर्थशास्त्र- देसाई भालेराव
 13. वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक- के सागर
 14. विज्ञान तंत्रज्ञान- के सागर
 15. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 16. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 17. माहितीचा अधिकार- यशदा पुस्तिका
 18. मुंबई पोलिस अधिनियम- प. रा. चांदे
 19. मुंबई पोलिस- एस. व्ही. कुलकर्णी
 20. मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या- चंद्रकांत मिसळ

© 2016 All Rights Reserved. Powered By Tech Varta Reproduction without permission is strictly forbidden.

DON’T MISS OUT!
Subscribe To Newsletter
Be the first to get latest updates and exclusive content straight to your email inbox.
Stay Updated
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
Get the week’s best articles right in your inbox
Subscribe
Join 25,798+ subscribers