फारुक नाईकवाडे

फारुक नाईकवाडे

एमपीएससी : अवघड अर्थशास्त्राचा सोपा अभ्यास

या लेखामध्ये आर्थिकआणि सामाजिक विकास या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आर्थिकव सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक...

एमपीएससी : राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी

एमपीएससीच्या पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा सगळया टप्प्यांवरच्या अभ्यासामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा मध्यवर्ती विषय आहे. त्यामुळे मूलभूत...

एमपीएससी : पूर्वपरीक्षा आर्थिक आणि सामाजिक भूगोल

मागील लेखामध्ये प्राकृतिक आणि संकल्पनात्मक भूगोलाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक भूगोलाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत...

एमपीएससी : पूर्वपरीक्षा संकल्पनात्मक व प्राकृतिक भूगोल

MPSC: Conceptual and Natural Geography पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये जगाचा, भारताचा आणि महाराष्ट्राचा प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल अशी या घटकाची व्याप्ती विहित...

एमपीएससी : कृषी सेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन तयारी

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा जुलमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तयारीसाठी किमान सहा महिने उपलब्ध आहेत हे लक्षात घेऊन...

एमपीएससी : कृषिसेवा पूर्वपरीक्षा मराठीची तयारी

महाराष्ट्र कृषिसेवा पूर्वपरीक्षेच्या मागील प्रश्नपत्रिकांमधील मराठी घटकाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण मागील लेखामध्ये करण्यात आले. या विश्लेषणाच्या आधारे मराठी भाषा घटकाची तयारी...

महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा पूर्व परीक्षा

MPSC : Pre-Examination of Maharashtra Agricultural Services महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेतून भरण्यात येणारी पदे, त्यासाठीच्या अर्हता, सर्वसाधारण परीक्षेचे स्वरूप याबाबत...

एमपीएससी : महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा

Mpsc : Maharashtra Agricultural Services Exam महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध तांत्रिक पदांवर भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करण्यात येतात. यापैकी त्या त्या...

एमपीएससी : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा

Assistant Motor Vehicle Inspector Pre Examination सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षेतील सामान्य अध्ययन घटकातील नागरिकशास्त्र, सामान्य विज्ञान आणि भूगोल...

एमपीएससी मंत्र : सहायक कक्ष अधिकारी पदनिहाय पेपरची तयारी

दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनमधील तिन्ही पदांसाठी सामायिक असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखापासून पेपर...

Page 1 of 2 1 2
mm-ca-yearbook-2020-advt
download-free-lokrajya-PDF
mpsc-rajyaseva-2020
MM-CA-eBook-March20-Advt