Chetan Patil

Chetan Patil

jobs-mission-mpsc

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ‘भट्टीचालक’ पदांची भरती

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खाते या विभागाच्या आस्थापनेवरील ‘भट्टीचालक’ पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण : 13 जागा भट्टीचालक (विद्युत...

jobs-mission-mpsc

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांमार्फत 161 जागांसाठी भरती

एकूण : 161 जागा जिल्हा अभियान व्यवस्थापक : 08 जागा जिल्हा व्यवस्थापक- क्षमता बांधणी : 07 जागा जिल्हा व्यवस्थापक- सामाजिक...

Page 72 of 74 1 71 72 73 74
download-free-lokrajya-PDF
mpsc-rajyaseva-2020