Asst Mains New Syllabus

एकूण प्रश्न पत्रिका – २

एकूण गुण २०० (१०० + १००) प्रश्न स्वरूप– वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

पेपर १- इंग्रजी व मराठी कालावधी – १ तास

  1. मराठी : ६० गुण / प्रश्न ६०/ दर्जा – मराठी – बारावी / माध्यम – मराठी
  2. इंग्रजी : ४० गुण / प्रश्न ४०/ दर्जा – मराठी – पदवी / माध्यम – इंग्रजी

पेपर २ – सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान कालावधी – १ तास

१०० गुण / प्रश्न १००/ दर्जा – पदवी/ माध्यम – मराठी व इंग्रजी

अभ्यासक्रम:

पेपर १:

इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage

मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे .

पेपर २ – सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान